top of page
edith.png

Edith Ronse

sculpturen

Edith Ronse toont ons scul pturen waarbijze del en van het menselij k lichaam heeft geï soleerd. kunnen lezen als:' Je zou het woord 'lichaam' dat wat omhult' . Maar wat omhult het lichaam? Wat lijkt de hui d te willen verbergen? In Oosterse denkbeel het lichaam de plaats waar wi j in 'wonen' , of sterker nog:' mogen wonen' . Het lichaam al den is in s de nomadische tempel van de zwervende geest.Een ' voelend denken' , een humane vrijpl een empathische rui een empathische rui mte, die door zij mte, die door zij aats, n eigenheid toont wi n eigenheid toont wi e, of wat, e, of wat, we werkelij k zijn.Zo dat zel fs ons innerl een stil le diri ijk zi ch manifesteert al gent die vorm geeft aan ons uiterl ijk. En dit is een rode draad in het werk van Edi th Ronse: dat de gemoedsgestel dheid en veranderl ijke condi worden aan het menselij k oppervlak.Di tie kan gelezen s e zachte huid,geaderd tussen vlees en bl oed, waarin we de verschi llende l diepte kunnen afl ezen.

Meer weten? Neem gerust contact op.​

bottom of page